Trade for Her

Vrouwen dragen slechts 37% bij aan de wereldeconomie. Deze cijfers van de Wereldbank geven een ongemakkelijke werkelijkheid weer. In een ideale wereld dragen vrouwen en mannen immers evenveel bij. Toch is dit niet het geval. De reden hiervoor heeft niets te maken met het talent of de werklust van vrouwen. Vrouwen zijn niet minder goed dan mannen. Het heeft alles te maken met de kansen die vrouwen krijgen. Van de mogelijkheden om naar school te gaan, tot de geschiktheid die zij hebben in de ogen van werkgevers. Over de hele breedte is het moeilijker voor vrouwen om vooroordelen te overwinnen en een kans te krijgen. De Wereldbankcijfers zijn slechts een eendimensionale weergave van dat probleem. De oplossing is veel complexer en bestrijkt vele, vele aspecten van onze wereld. We zijn er nog lang niet en iedereen moet op haar of zijn manier een deel van de oplossing zijn.

In een hoorzitting met de huidige Eurocommissaris voor handel: Phil Hogan

Een van de manieren waarop we als EU iets kunnen doen, is op het gebied van handel. De EU is een grote, welvarende markt die over de hele wereld handelsbetrekkingen heeft. Dit is een succesverhaal. Het geeft de EU aanzien, invloed en levert ook concrete resultaten op. Er zijn 36 miljoen banen die samenhangen met Europese handel. Minder dan 40% van die banen wordt vervuld door vrouwen. Voor mij een indicatie dat het succes van Europese handel met de rest van de wereld eerlijker moet. Als we daarin slagen, dan leveren een we forse bijdrage aan een meer gelijkwaardige economische werkelijkheid voor miljoenen vrouwen in de wereld.

Artikel Wereldbank over ‘gender & trade’: https://www.worldbank.org/en/topic/trade/brief/trade-and-gender

Dit is waarom ik volgende week een bijeenkomst organiseer om dit streven niet alleen op de agenda te krijgen, maar ook om na te denken hoe we dit gaan doen. Mijn streven is dat niet alleen de landen waar we mee handelen, maar Europa zelf ook meer welvaart uit handel laat neerdalen bij vrouwen. Daarover gaan we in gesprek met onder andere de vorige Eurocommissaris Handel, Cecilia Malmström. Zij startte met #tradeforher en het is zaak om haar missie door te zetten. Concreet; hoe gaan we handelsovereenkomsten vormgeven zodat ze vrouwen meer ten goede komen?

Nu wordt het technisch, maar daarmee niet minder interessant. Handelsakkoorden kunnen middels bepalingen en verplichtingen in de tekst verklaren, dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen gelijk betaald worden voor gelijk werk. Dat is alleen niet genoeg. Deze bepalingen moeten worden gehandhaafd. Ik zal de aankomende ‘Chief Enforcement Officer’ van de Europese Commissie hierop aanspreken en vragen naar de staat van effectieve implementatie van deze bepalingen.

Handelsakkoorden zijn ingewikkeld: het verlagen van importheffingen, importquota, afspraken over standaarden, douaneprocedures etc. Het is juist binnen dit technische kader waar de grootste winst geboekt zou kunnen worden. Wanneer we data gaan verzamelen over de participatie van vrouwen in bepaalde sectoren kunnen we vervolgens bij onderhandelingen inzetten op meer kansen voor die bewuste sectoren. Wanneer die sectoren vervolgens groeien als gevolg van de verhoogde export zullen er meer banen ontstaan die vervult zullen worden door vrouwen.

Ook is het van uiterst belang dat in alle fasen van het proces wordt gewaarborgd dat mannen én vrouwen in gelijke mate aan de knoppen zitten en kunnen bijsturen waar nodig. Juist dan wordt het risico op bias geminimaliseerd en zal het bereikte resultaat meer in balans zijn dan nu het geval is.

Gaan we met handelsakkoorden alle ongelijkheden wegnemen? Nee, natuurlijk niet want daar is heel veel meer voor nodig. Maar wat we met handel wel kunnen doen is de wereld een stukje beter maken. Als je zo’n kans krijgt, dan moet je hem pakken. Dat zal ook de Europese Unie goed doen, want ik geloof ten diepste dat de Europese Unie op z’n best is wanneer het onze economische macht inzet om ongelijkheden recht te trekken.

--

--

Member of European Parliament (@D66/Renew) | International trade, social affairs and employment, women’s rights and gender equality |

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Samira Rafaela

Member of European Parliament (@D66/Renew) | International trade, social affairs and employment, women’s rights and gender equality |